Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

dodna
Chyba wspaniałe *.* ?? :)

June 28 2015

dodna
3585 9c59 500
Reposted bygarfildSkydelan
dodna
3584 1f81 500
Reposted bykarolinnaatopkooandziaaStringMelodyBe-LovedwwojtlSkydelanalainasnareaheavyheartaspazjaTryToRememberrrlaparisienne

June 27 2015

dodna
Chciałbym, żebyśmy byli motylami i żyli tylko trzy letnie dni. Trzy dni życia z Tobą dałoby mi więcej radości niż pięćdziesiąt lat bez Ciebie.
— John Keats
Reposted fromevanescence evanescence viaIriss Iriss
dodna
dodna
1652 4370 500
Reposted byktosiowaDzessikglupiages
dodna
1649 2b88 500
dodna
1648 741a 500
Reposted bynotengohambrelubluyepyep
dodna
1644 1388 500
Reposted byScarletWolftomusterup
dodna
1640 256f 500
Reposted byScarletWolfwruchujednostajniepopierdolonymzgubilamsiecleriijestemjedenmalinysieskonczylypikkumyyszmayDzessikdianka66inalcanzablexzuzakxcichostworzenieschwarzerwolfladiashmnZoonk11herbacianeherezjewarkoczmayamargdziejestolasoulwaxsevekjoooKabotancysia
dodna
1639 bbc3 500
dodna
1637 2d09 500
dodna
1635 60ea 500
Reposted byktosiowa ktosiowa
dodna
1633 86ae 500
dodna
1629 425f 500
dodna
1627 c5f6 500
Reposted byktosiowaazile1
dodna
1625 a648 500
Reposted byazile1megustasaboreartepannamakowaindependenttterazMilcatopylublusokoSmerfMarudaweruskowapikkumyycupthecrapaalison34ohwowlovelyantamarielblondinemajlenazatoreek
dodna
1623 2feb 500
Reposted byktosiowa ktosiowa
dodna
1621 92e2 500
Reposted byxjoancatherine xjoancatherine
dodna
1618 0f16 500
Reposted byktosiowaazile1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl